Lomsjö! en by i svenska Lappland. “Byn med vyn ligger vackert och fridfull på stranden med utsikt i norrskenens väderstreck.

Entreprenörskap med Lomsjö Akademien

Entreprenörskap har blivit ett allt oftare använt ord i Sverige. Ibland även av de som inte riktigt vet vad ordet står för. För oss är entreprenörskap en beskrivning av både ett förhållningssätt och beskrivning av ett antal kompetenser. Entreprenören är centrum för oss. Genom kreativitet, handlingskraft och mod skapar entreprenören nya värden, som kan vara ekonomiska likväl som sociala. Entreprenören ser möjligheter och gör något av dem. Verktygen som entreprenören använder är kompetenser som kreativitet, målbildsfokusering, handlingskraft, mod och uthållighet. 

Entreprenören driver utvecklingen framåt på alla områden och är därmed vår viktigaste utvecklingsresurs. Att leda ett större företag på ett entreprenöriellt sätt kräver ett speciellt ledarskap. Att lägga upp sin undervisning så att elevernas entreprenöriella kompetenser utvecklas kräver en lite annorlunda pedagogik. För att bidra till entreprenörskapet på olika arenor har vi tagit fram sex målgruppsanpassade vägar – se nedan. Välkommen att utnyttja dem!

Rådgivning

Vi kan vara ditt bollplank när det gäller kreativa lösningar som affärsidé. Skriv ner dina frågor & funderingar och maila på tommy@lomsjo.nu

Nyföretagare

Kul att du funderar på att starta ett eget företag! Det behövs många som gör det! De flesta nya jobb uppstår i nya och små företag som växer.

Coacher och rådgivare

Som nyföretagare har man behov av ett bra bollplank. Man behöver testa sina tankar på någon som gärna får ha egna erfarenheter av nyföretagande.

Innovatörer

Som innovatör är man ofta bara intresserad av att gå från idé till prototyp. Idag kan innovationen lika ofta handla om utformningen av en tjänst eller ett nytt sätt att distribuera.

Projektledare

Att driva projekt är som att starta och etablera ett nytt företag under en begränsad tid.

Ledare

När utvecklingen går allt snabbare och livslängden på nya produkter och tjänster blir allt kortare behövs mera entreprenörskap i företagen.

Lärare

Entreprenörskap går att härleda till ett antal talanger och kompetenser som kan stimuleras eller dämpas beroende av omgivningen.

Kommunen

Till dig som jobbar med näringslivsfrågor i kommunen: Arbetet med att utveckla samarbetsformer mellan kommunen och dess näringsliv är inte bara viktigt – det är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Som ansvarig för näringslivsrelationerna har du en viktig roll att spela. Utgångspunkten bör vara den näringslivsstrategi som kommunen grundar sitt engagemang på.

Citat av: Bengt Johannisson– bästa entreprenörsutbildare 2015

“Att som företrädare för en universitetsakademi uttala sig om en akademi som Lomsjös är inte självklart. Ändå gör jag det. För Lomsjö Akademin skapar en praktikens arena där universitetet svarar för bildningens. Eftersom Lomsjö är en akademi som ger en bild av entreprenöriell pedagogik och entreprenöriellt lärande som står mig nära ser jag dess verksamhet som ett viktigt komplement till universitets och högskolors utbildningsinsatser.”
/Bengt Johannisson, seniorprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, – 2008 Winner of the Global Award for Entrepreneurship Research, – 2015 Winner of the European Entrepreneurship Education Award

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"