KRÖNIKA 3. Företagsklimatet

KRÖNIKA 3. Företagsklimatet

KRÖNIKA 3. OM FÖRETAGSKLIMATSvenskt Näringsliv gör årligen mätningar av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Man kan säga att SN:s mätningar visar vilken attityd kommunen (=förvaltning + politik)har mot nya och befintliga företag. Allra viktigast är att visa att man...