Entreprenör och nyföretagare

Kursintroduktion

Välkommen till vårt träningsprogram!

Det här är en information och försmak om programmets innehåll och uppläggning. Innan du anmäler dig!

Programmet består av

 • Videointroduktion
 • Studiematerial
 • Insändningsuppgifter
 • Coachning via webb & telefon

Observera att vi inte har några kunskapsfrågor i programmet utan alla insändningsuppgifter handlar om din företagsidé och hur du vidareutvecklar den. Det är dig och din idé vi vill hjälpa ända in i mål!

Vårt träningsprogram fokuserar på

 • Entreprenörens personliga, mentala utveckling
 • Affärsidéns kundförankring

Hur man får tur

…eller att minimera riskerna och optimera möjligheterna

Tur är inget man får – vanligtvis har de som verkar ha tur tänkt lite längre, varit litet smartare och agerat lite snabbare än andra. Som entreprenör och nyföretagare måste man utnyttja den lilla och snabba spelarens konkurrensfördelar: god speluppfattning, se luckan till framspelning, fokusera på målet och klippa till på volley!

Till höger ser du en typisk företagsstart. En trevande inledning då man inte riktigt vet vad man ska gör och för vem. Det är en lärofas och en tid då man utvecklar sin idé i kontakt med sina tilltänkta kunder. Denna lärofas är kritisk och det är den vi genom det här programmet vill hjälpa dig att korta ner så mycket som möjligt. Det är här man bäddar för att ”få tur”, eller i värsta fall – ”drabbas av otur”.

Vårt allmänna råd är att förbereda en företagsstart så bra som möjligt genom att redan ha de första kunderna ”i säcken” innan man släpper alla förtöjningar och blir ekonomiskt beroende av det nya företaget. Ju kortare din lärofas blir desto bättre blir din ekonomi! Och för att korta ner den måste den genomföras på ett genomtänkt och ”smart” sätt. Det är för att hjälpa dig med det som vi tagit fram detta träningsprogram!
 

Välkommen att sätta igång!

Syftet med programmet är alltså att öka sannolikheten för framgång i den tidiga etableringsfasen (lärofasen).

Erfarenheten visar att det är entreprenörens förmåga att driva sin idé på ett smart sätt som är grunden för framgång. Om man är ”liten” och har små resurser måste man vara smartare än sina storväxta konkurrenter. Litet, snabbt och billigt måste vara entreprenörens motto!
Om man enkelt vill beskriva en entreprenörs talanger i två dimensioner så ser det ut som till höger!

Stegen till framgång

Du börjar i Steg 1 med att beskriva din målbild, d.v.s. hur det ser ut (och hur det känns) när du firar att du har lyckats. All vår erfarenhet visar att framgångsrika entreprenörer har en tydlig bild i huvudet av hur det ska se ut när man gått i mål. Det är som att ha kompassriktningen klar för sig innan man ger sig ut på en orientering. Sedan vi beskrivit målbilden går vi vidare i sju logiska steg mot en avspark då du har fått hjälp på vägen att fila på din ursprungliga idé, hämtat in kundernas synpunkter, tagit reda på möjligheten att få ett bra pris och gjort en snygg ”förpackning”.

Vårt program syftar till att utveckla de förmågor som krävs för att lyckas:

 • målfokusering
 • tidig och nära kundkontakt
 • utnyttja genvägar av alla slag
 • kreativa lösningar
 • bra kommunikation

Vi bjuder på alla knep vi lärt oss under många års arbete med entreprenörskap. Programmet är upplagt i åtta steg vars innehåll och ordningsföljd visat sig vara den bästa.

Konkurrera smart

Att starta upp ett nytt företag är inte lätt – det kräver mod, energi och mycket kreativitet.

Man kan inte slåss med de etablerade jättarna på deras villkor, utan måste använda det lilla företagets fördelar i framför allt snabbhet och kunddialog. Som kund hos stora företag vet du själv vad du brukar irritera dig på.
Ofta handlar det om svår kommunikation, opersonligt bemötande och litet intresse för dig som kund.
”Tryck fyra – avsluta med fyrkant! Du är nu numro elva i kön! Tack för att du väljer oss som leverantör”.

Som ny småföretagare ska du dra nytta av det lilla företagets fördelar: snabb respons och närhet till kunderna. Ut och träffa kunderna, lyssna på deras önskemål och synpunkter och åk hem och klura ut hur du ska möta deras ”önskelista”.
Se till att snabbt skaffa dig några bra referenser bland dina första kunder. Det är oerhört viktigt! Så snart du fått referenskunder kan du börja dra nytta av dem när du fortsätter att skaffa flera kunder. Många gånger kan du till och med få in dina första kunder som finansiärer i din uppstartsfas.

Träningsprogrammet innehåll:

Nedan finner du en kortfattad beskrivning av de olika stegens innehåll.
Varje steg inleds med en videointroduktion som kompletteras med nedladdningsbart studiematerial. Till varje steg finns sedan arbetsmaterial, insändningsuppgifter, smarta tips och lärorika skrönor.
Du kan samverka med andra nyföretagare i programmet via vårt entreprenörsforum på webben. I mån av tid hjälper vi dig också via telefon eller mail.
Du kommer åt programmet kostnadsfritt via våra samarbetspartners hemsidor:
Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Uppfinnareföreningen & Excitera

1. Målbild

Det är viktigt att man har en tydlig och inspirerande målbild när man ger sig in i ett större projekt. Ju större och viktigare projekt desto nödvändigare är målbilden som energikälla. I första steget analyserar vi och sätter ord, färg och form på din ursprungliga målbild. Så här ser det ut när jag firar att jag har lyckats!
(Målbilden kommer sedan under processen att förädlas, förtydligas och göras mera lättkommunicerad.)

2. Självbilden

För att lyckas med att utveckla och etablera något nytt krävs en positiv självbild. Man måste tro på sig själv i rollen som entreprenör och på sin förmåga att driva projektet ända in i mål. I detta steg jobbar vi med deltagarnas självbild utifrån rollen som entreprenör. Vilka starka sidor kan vi bygga vidare på? Finns det svagheter som måste kompenseras på något sätt? Efter detta steg ska deltagarna ha en bättre självinsikt i allmänhet och av sin roll som entreprenör i synnerhet.

3. Omvärlden

Hur ser kartan (= marknaden) ut för det landskap där min idé ska göra succé? Var finns mina potentiella kunder och hur tänker de? Vad har de i dag för leverantör av det jag vill leverera? Vad är dessa konkurrenters starka och svaga sidor? Vilka nyttor, fördelar är de beredda att betala för och hur kan jag matcha dem? Efter detta steg ska du ha en klar bild av marknads- och konkurrenssituationen. Framför allt ska du veta vilka de viktigaste konkurrensfördelarna är – sett med kundögon.

4. Kreativitet

Att vara kreativ innebär att se möjligheterna och att göra något av dem. Att vara experimentell och skapande. Att hitta genvägar och nya lösningar.
Som entreprenör har man ett öppet sinne och söker hela tiden efter förbättringar och fördelar.
Kreativitet behövs både i produktutveckling och marknadsföring när man lanserar något nytt.
Vi gör några kreativitetsövningar för att sedan titta på den egna affärsidén
med nya ögon. Hur kan vi vidareutveckla vår ursprungliga idé?

5. Presentationsteknik

När man länge varit ”havande” med en idé så kan man lätt få för sig att den idé man har inuti huvudet också syns på utsidan. Men så är inte fallet. Många goda idéer har trögt i portgången därför att entreprenören inte klarar av att presentera sin idé på ett begripligt sätt. Det är viktigt att träna sig att göra enkla, snabba och tydliga presentationer. Många gånger har man mycket kort tid på sig att få någons uppmärksamhet för sin idé. I detta steg tränar vi entreprenörerna att bli kortfattade, tydliga och visuella i sina presentationer och framför allt bli bra på att sälja in sina idéers unika fördelar – sett med kundens ögon.

6. Prissättning – konkurrensanalys

Vad kostar en vara eller tjänst att producera? Självkostnads- och bidragskalkyl. Hur mycket kan man ta betalt för en vara eller tjänst? Hur får man reda på det? Vi tränar oss att skaffa oss information om hur mycket kunderna är beredda att betala och vad som kan öka deras betalningsvilja. Vilka mervärden (added values) eller kundnyttor är man beredd att betala extra för? Hur ser priselasticiteten ut i de marknadssegment och hos de kundgrupper jag vänder mig till? Vilka små ”finesser” ökar kundens upplevelse av mervärden mest? Och hur kan jag skicka med så mycket prisvärda mervärden som möjligt till så låg egen kostnad som möjligt? Vi tittar också på olika sätt att ta betalt och att leverera varor och tjänster.

7. Marknadsplan – hur man skaffar kunder

Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra viktigast. Kundernas feed-back är ovärderlig för entreprenören i den tidiga etableringsfasen. Genom att vara lyhörd kan man snabbt åtgärda de ”barnsjukdomar” som man alltid måste räkna med. Men för att få igång ett tillräckligt kassaflöde för att få ekonomin att gå runt måste man göra en plan för hur man skaffar flera kunder.
Man gör en marknadsplan, där man i princip gör ett åtagande att så här många kunder tänker jag skaffa under mitt första år och till dom räknar jag med att sälja X enheter vilket ska ge en intäkt på ca Y kr. Sedan beskriver man hur man ska rekrytera dessa kunder.
På vilket sätt de ska få reda på att du och ditt erbjudande finns och vilka fördelar det har jämfört med andras. I marknadsplanen beskrivs hur olika kontaktvägar används för olika kundkategorier, vad detta får kosta och hur mycket det ska ge.
Efter detta steg ska deltagarna ha en preliminär marknadsplan för etableringsfasen.

8. Affärsplan & budget

Budgeten i etableringsfasen brukar inte vara så omfattande. Det är dock viktigt att redan från dag ett ha full kontroll på intäkter och kostnader och att göra en realistisk prognos som underlag för budgeten. Viktigare än bidrag i startfasen är riktiga kunder som betalar för att de vill ha dina varor och tjänster!
Ett allmänt råd är som vanligt att man ska ta det försiktigt med att dra på sig kostnader i etableringsfasen. Det är viktigare att få tag i de första kunderna så att det börjar komma in pengar i verksamheten. I många fall inom t.ex. tjänstesektorn, är insäljningstiderna väldigt långa.
Det betyder att kundens köpbeslut dröjer länge efter det att man haft en första kontakt. Det kanske går åt tre-fyra möten och kanske ett halvt år innan ett avtal blir skrivet och därefter dröjer det innan du fakturerat och fått in några pengar i företaget.
Det kan alltså finnas själ att börja marknadsföringen innan man helt har ”hoppat i den nya skutan”.

Genom alla stegen finns en röd tråd som består av utvecklingen av entreprenörens roll, samt affärsidéns förankring på marknaden.

Varje steg består av en videointroduktion och ett nedladdningsbart studiematerial. Dessutom finns alltså smarta tips, lärorika historier, en del arbetsmaterial, arbetsuppgifter, ett länkbibliotek och ett forum där deltagarna kan mötas över webben.

I varje steg tar du ditt egna företag eller din företagsidé ett steg framåt så att du – när programmet är klart – har en mycket genomarbetad plan för hur du ska sjösätta ditt företag på ett ur marknadssynpunkt klokt sätt.

 

Så att du får tur!

Lycka till!

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"