Innovatörer

Som innovatör är man ofta bara intresserad av att gå från idé till prototyp. Man kan ha en teknisk lösning på ett vardagsproblem, men idag kan innovationen lika ofta handla om utformningen av en tjänst eller ett nytt sätt att distribuera någon nytta.

Den prototyp man tar fram försöker man sedan skydda genom patent eller mönsterskydd på något sätt. Därefter väljer innovatören ofta att sälja innovationen vidare till någon som har kompetens och resurser för att utveckla innovationen till en säljbar produkt.

För de innovatörer som i stället själva också vill ta på sig entreprenörens roll och ta ut sin innovation på marknaden har vi tagit fram lite stödmaterial. Det kan sedan kompletteras med vårt entreprenörsprogram för nyföretagare.

Vi har tagit fram ett dokument för att hjälpa dig som innovatör att bli tydlig med vad din innovation går ut på och vilken hjälp du behöver. Tanken är att du ska skriva ut dokumentet och fylla i det för att ta med det till möten med partners, intressenter, finansiärer och rådgivare. Se det som en checklista över sådant du behöver tänka igenom innan du möter dessa personer!

Innovatörens roll och överlämning till entreprenören

Från idé till affär – en krävande stafett!

Det är viktigt att hela utvecklingsprocessen håller hög kvalitet och att den går tillräckligt snabbt. Tar det för lång tid mellan innovatörens idé och marknadslanseringen kan ”bäst före datum” ha passerats.

Den samlade processen för att utveckla en idé till en lyckad marknadsintroduktion ser ut enligt nedanstående figur:

När idén ska utvecklas måste man börja pröva den på omvärlden – på några som kan representera de tänkta kunderna. Den ursprungliga idén måste vidareutvecklas baserat på en dialog med potentiella kunder. Genom att vara kreativ och lyhörd kan man – i rollen som entreprenör – förädla idén så att kundernas upplevda nytta och idéns fördelar blir optimala.
Alla rollerna i kedjan – eller hela stafettlaget – är lika viktiga om man ska gå som vinnare i mål. Den svåraste rollen – eller placeringen i stafettlaget – är att löpa andra sträckan som entreprenör.

För den som vill ägna sig exklusivt åt innovationsfasen är det alltså viktigt att hitta den rätta entreprenören att lämna över stafettpinnen till. Entreprenörens roll är mycket svår och samtidigt avgörande för att idéutvecklingen ska bli framgångsrik:

Framgångsfaktor

Den ursprungliga idén har i allmänhet bara en mindre del i en eventuell marknadsframgång. Den allra viktigaste faktorn är kvalitén på entreprenören! Genom att vara kreativ och lyhörd i sin dialog med potentiella kunder vidareutvecklar han/hon idén till ett vinnande erbjudande.

Välj alltså entreprenör med omsorg om du inte själv ska axla den rollen!

När det gäller finansieringen av marknadsintroduktionen finns det utrymme för kreativa och innovativa lösningar. En av dem är att hitta en kundfinansierad lösning. D.v.s. att några av de potentiella kunderna går in med finansiering baserad på en avsiktsförklaring – letter of intent. Se vidare under genvägar.

Idéförädling – checklista

En idé har ofta en lång väg att vandra från det att den uppstått i innovatörens huvud till att den framgångsrikt lanserats på en marknad. Det är viktigt att man som innovatör tar fram en klar och tydlig bild av vad det är för innovation man har gjort och var den ska göra nytta.
För att underlätta kontakterna med konsulter och tänkbara finansiärer har vi i detta webbstöd tagit fram ett antal relevanta frågeställningar som vi vill at du ska lägga ner lite tid på att besvara. En del uppgifter är säkerligen svåra att besvara i ett tidigt utvecklingsskede, men vi ber dig att svara så långt du kan. Allt du skriver in i webbstödet är din egendom och det finns ingen annan än du som kommer åt det. Du kan sedan skriva ut det och använda det som du vill, men också låta din rådgivare/konsult ta del av det innan ni träffas. Skriv ut och fyll.

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"