Till dig som jobbar med näringslivsfrågor i kommunen

Arbetet med att utveckla samarbetsformer mellan kommunen och dess näringsliv är inte bara viktigt – det är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Som ansvarig för näringslivsrelationerna har du en viktig roll att spela. Utgångspunkten bör vara den näringslivsstrategi som kommunen grundar sitt engagemang på. En sådan strategi visar på kommunens prioriteringar för näringslivsarbetet: prioriterade branscher, typ av företag, samverkansformer o.s.v. I strategin beskriver man kommunens målbild för hur näringslivet ska se ut om t.ex. fem år. Det är viktigt att strategin grundas på kommunens och närregionens unika förutsättningar – inte på några allmänna förhoppningar. Det är också viktigt att näringslivsstrategin är väl kommunicerad i hela kommunorganisationen så att den kan vara ett levande dokument för alla i kommunen som har kontakter utåt. 
Det finns god anledning för alla kommuner att lägga kraft på sin näringslivsstrategi och att implementera den i vardagsarbetet.

Lomsjö Akademien i samarbete med