KRÖNIKA 3. OM FÖRETAGSKLIMAT

Svenskt Näringsliv gör årligen mätningar av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Man kan säga att SN:s mätningar visar vilken attityd kommunen (=förvaltning + politik)har mot nya och befintliga företag. Allra viktigast är att visa att man bryr sig.

INGET SNABBFIX FÖR EN KONSULT

Ibland när en organisation har behov av en snabb och märkbar förändring tar ledningen in en konsult som förväntas FIXA förändringen medan man själv lutar sig bakåt. Men detta är helt galet! Det är politikerna, ledningen och medarbetarna som samtliga behöver komma till insikt om förväntningarna från företagarna.

 SERVICE I FORM AV TILLGÄNGLIGHET OCH SNABB RESPONS Bemötandet i företagarnas kontakter med kommunen är den tyngsta delen i företagsklimatet. I en kommun med bra företagsklimat gör alla allt de kan för att ge besked och att ta ansvar för informationsflödet. Ett bra motto för kvalitén i kommunens service kan vara: ”ETT SAMTAL RÄCKER”, d.v.s. att när ett företag ringt kommunen och talat med en medarbetare så är det denne som ansvarar för att kontakten följs upp.

Genom att själv ringa tillbaka och ge de besked som efterfrågas eller genom att se till så att någon annan i kommunen följer upp kontakten. Inga ärenden får bli liggande!

 EN ENKEL PROCESS I KOMMUNEN
1. Så här vill vi i kommunen uppfattas av företagarna i de  viktigaste områdena: (kunniga, tillgängliga, engagerade, snabba). Målbildsbeskrivning görs av förvaltning och politik.

2  Men så här uppfattas kommunen av företagarna

     Enkät mailas/postas ut till företagarna i samma omfattning  som SN:s enkät

3.  Vad är skillnaden mellan 1 och 2? Hur gör vi i kommunen för          att 1 & 2 ska bli så lika som möjligt? Så vad kan vi göra åt detta? Diskussion och förbättringsinsatser.

4. Återkoppling till företagarna som svarat på 2. Så här var glappet mellan 1. och 2.

     I syfte att minska glappet har vi gjort följande konkreta åtgärder: ———–

Vi räknar med att denna dialog mellan kommunen och dess företagare blir en kontinuerlig förbättringsmodell.

 

                                                    © Tommy Jansson, mars 2018