Ladda ned böcker

Handbok för omstart

Denna bok bygger på ett kompetensbegrepp med en tydlig riktning mot handlingskraft och företagsamhet. 
Om att praktiskt använda sina kunskaper för att lösa en uppgift, lösa ett problem, upptäcka och utnyttja en möjlighet. 
Det handlar om att jobba med lärande expriment för att bekräfta teorier, att göra ett antagande ( en hypotes) och se om detta stämmer (hypotesprövning). 
Det engelska namnet på denna typ av utvecklingspedagogik är ”enterprise education”, en träning i företagsamhet. En pedagogik/metodik som syftar till att utveckla förmågan att tillämpa teoretiska kunskaper.

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Arbetslivets totala förändring
 3. De nya framgångsfaktorerna
 4. Nya kompetenskrav för Livslångt Lärande
 5. Lärande som får människor att växa
 6. Rätt mental inställning- en nödvändig förutsättning
 7. Kulturens betydelse för utveckling
 8. Ledningens roll i processen
 9. Framtidsslussen steg för steg
 10. Sammanfattning, checklistor och tester
 11. Referenser

Denna handbok är författad av utbildningskonsult Tommy Jansson verksam som egen företagare i Affärsfönyelse, Adolfsson&Jansson AB. Boken är baserad på Affärsförnyelse AB:s affärsidé. Grafisk form och bilder: Björn Hansson, BH Bildtext, Norrköping. Tryck: Treman Grafiska, Norrköping © Tommy Jansson, Affärsförnyelse Adolfsson & Jansson AB

Handbok för omstart

En liten handbok om stilbyten

Denna lilla bok behandlar olika åtgärder, internt och externt, som har det gemensamt att de syftar till att öka kundnyttan och därmed ge verksamheten konkurrensfördelar. 
De interna åtgärderna handlar om att utnyttja medarbetarnas kompetens, kreativitet och handlingsförmåga för att på bästa sätt möta kundernas behov. 
De externa åtgärderna handlar om att utveckla metoder för att kunderna ska kunna påverka och styra verksamhetens inriktning, men också om vägar att informera kunderna om företagets ansträngningar. Det handlar om att lära alla i företaget att lyssna till kunderna och att sprida dessa signaler inom företaget. 
Vi kan säga att syftet med våra åtgärder är att byta stil: från produktions- till kundstyrning; från teknikfokusering till fokusering på kundnytta.

Boken baseras på erfarenheter av utvecklingsarbete i stora och små verksamheter – både inom näringslivet och den gemensamma sektorn. 
Mina grundläggande värderingar, som ligger till grund för boken, är dels min syn på kompetens, som summan av kunskaper och förmåga, dels min optimistiska syn på individen: du kan mer än du tror och du kan lära det du vill!

Denna handbok är författad av utbildningskonsult Tommy Jansson 
© Tommy Jansson, Lomsjöakademien

En liten handbok om stilbyten

Hur man får människor att växa

Att införa ett mera genomtänkt och medvetet arbete med personlighetsutvecklingen i skolan kräver både en utvidgad kunskap och en något annorlunda pedagogik/metodik. I syfte att förbereda eleverna för ett liv med ständigt lärande och ständiga förändringar. Ett liv där en positiv självbild och en tilltro till den egna förmågan är en förutsättning för att man ska må bra och känna att man lyckas. 
För läraren/handledaren gäller det att motivera, stötta och lotsa varje elev mot en utvidgad komfortzon där eleven kan känna sig säker på sig själv. 

© Tommy Jansson, Lomsjöakademien

Hur man får människor att växa

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"