Lärare

Entreprenörskap går att härleda till ett antal talanger och kompetenser som kan stimuleras eller dämpas beroende av omgivningen. Till dig som lärare vill vi direkt betona att entreprenörskap inte är ett skolämne som matte eller historia. Det handlar i stället om metoder och principer för lärande som leder till att den studerandes entreprenöriella sidor stimuleras. I detta introduktionsavsnitt kommer vi att göra en del definitioner som ansluter till internationell standard (i den mån man kan anse att sådan finns). Därefter följer en checklista som tar upp tio kännetecken för entreprenöriellt lärande. Slutligen följer lite råd till dig som lärare om hur du kan börja undervisa mera entreprenöriellt. 
Entreprenöriellt lärande – enterprise education – är ett aktivt och dynamiskt lärande där man ofta söker svar på frågor som saknar facit. Man tränar sig att finna information, att analysera resultat och att presentera slutsatser. Man lär sig genom att göra.

Entreprenöriellt lärande leder alltid till personlig utveckling!

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"