Introduktion i Entreprenöriell pedagogik (Enterprise Education)

Lärandet inom vilket område som helst kan arrangeras så att man förutom ämnesinnehållet också utvecklar entreprenöriell kompetens. Med detta menar vi sådant som har med experiment och aktivt sökande av lösningar och svar. Man tillämpar – vid entreprenöreiellt lärande – alla sina tidigare kunskaper och erfarenheter i en praktisk uppgift.

I svenska skolor och universitet finns ofta rubriken Entreprenörskap på specifika utbildningar, d.v.s. att man anger entreprenörskap som ett ämne. Men entreprenörskap är snarare att betrakta som ett sätt att lära. En annorlunda pedagogik och metodik, som utvecklar den studerades förmåga att använda sina resurser offensivt. Vi gör i Lomsjöakademien en tydlig boskillnad mellan att lära om entreprenörer och att utvecklas som entreprenörer. Vi strävar i våra program efter att stimulera och utveckla entreprenöriella egenskaper och kompetenser hos deltagarna.

Läs mera om kännetecknen för entreprenöriellt lärande här bredvid!

Och titta gärna på de internationella länkar som finns under Entreprenörskap!

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"