Ledare

När utvecklingen går allt snabbare och livslängden på nya produkter och tjänster blir allt kortare behövs mera entreprenörskap i företagen. Detta kräver samtidigt att det finns en för innovatörer och entreprenörer gynnsam kultur i företaget och att ledarskapet förstår hur man leder och stöttar människor med entreprenöriella egenskaper. Detta är nämligen inte helt enkelt och kräver en hel del speciella egenskaper hos ledaren och insikter om innovatörers och entreprenörers särskilda beteenden och behov.

Allt kreativt, experimentellt, utvecklande och skapande arbete ställer speciella krav på organisation, kultur och ledarskap.

Grovt kan man dela upp de flesta verksamheter i produktion och utveckling. Alla verksamheter innefattar bägge dessa delar i varierande grad och här finns en samlevnad med komplikationer. I många branscher är utvecklingskulturen en nödvändig grund för att företagen ska klara konkurrensen och den snabba förändringen i teknik och affärsmodeller. 
Vi har tagit fram en liten skrift där vi beskriver vår syn på entreprenöriellt ledarskap – se nedan!

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"