Projektledarträning för utvecklingsprojekt

Bakgrund

Att driva projekt är som att starta och etablera ett nytt företag under en begränsad tid. För att lyckas med detta och för att få projektet i mål krävs alltså ungefär samma egenskaper hos projektledaren som för att starta och driva ett företag.

Alltför många projekt sätter inte större spår i historien än en A4-pärm med en slutrapport. Vilket givetvis är olyckligt både för den som drivit projektet och upplever en otillfredsställelse och för de som medverkat med finansiering och andra resurser. 
Vi anser att en projektledare måste vara drivande, kreativ, social och uthållig. Och som utgångspunkt har han/hon en tydlig och inspirerande målbild. 
Vi föreslår att du som vill åstadkomma något med din projektledarroll använder vårt entreprenörsprogram för nyföretagare.

De viktigaste stegen är 1. Målbild, 3. Omvärld, 4. Kreativitet och 5. Presentationsteknik. 
Istället för affärsplan får du på motsvarande sätt ta fram först en projektplan baserat på din målbild och sedan – i slutet av projektet – ta fram en plan för hur projektidén kan leva vidare efter projektets avslutning.

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"