Arbetsmaterial

Vinnande partnerskap

Utvecklingsspiralen

Uppstart – goda råd – tips

Tjänsteföretagets koncept

Test entreprenöriell

Stafetten -idé, marknad

Självkostnadskalkyl

Resultatbudget

Resultat- och likviditetsbudget

Rangordnade kvalitetsfaktorer

Prissättningsmatris

Presentation checklista

Omvärldssugen

Nya produkter – nya kunder

Möjlighetsfönster

Målbildsunderlag

Målbildsteknik övning 1

M-plan checklista

M-matris

M-förarens öron

Mediaval – diagram

Lojalitet vid företagsstart

Kvalitetskonkurrens

Kreativitetsövning 3

Kreativitetsövning 2

Kreativitetsövning 1

Inför mentorkontakt

Det lilla – stora företaget

Den otydliga affärsidén

Bidragskalkyl

Utveckla affärsidén

Affärsplan

Boardmember at Ung Företagsamhet Östergötland:
Ilja Moksickij om www.lomsjo.nu
"Kikade in lite på hemsidan och skulle vilja säga att den innehåller väldigt bra och nyttig information. Väldigt kul att
höra att detta görs tillgängligt för allas nytta kostnadsfritt och ger människor möjligheten att förverkliga sina
drömmar som entreprenörer!"