Arbetsmaterial

Vinnande partnerskap

Utvecklingsspiralen

Uppstart – goda råd – tips

Tjänsteföretagets koncept

Test entreprenöriell

Stafetten -idé, marknad

Självkostnadskalkyl

Resultatbudget

Resultat- och likviditetsbudget

Rangordnade kvalitetsfaktorer

Prissättningsmatris

Presentation checklista

Omvärldssugen

Nya produkter – nya kunder

Möjlighetsfönster

Målbildsunderlag

Målbildsteknik övning 1

M-plan checklista

M-matris

M-förarens öron

Mediaval – diagram

Lojalitet vid företagsstart

Kvalitetskonkurrens

Kreativitetsövning 3

Kreativitetsövning 2

Kreativitetsövning 1

Inför mentorkontakt

Det lilla – stora företaget

Den otydliga affärsidén

Bidragskalkyl

Utveckla affärsidén

Affärsplan

Lomsjö Akademien i samarbete med